Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Η τελειότητα του κρασιού.

Η προσοχή στην λεπτομέρια κάνει την τελειότητα. Ένα πάθος που αντικατροπτίζεται στην συνεχή αναζήτηση της τελειότητας. Έτσι γεννιέται το καλύτερο κρασί, γιατί οι λεπτομέριες κάνουν την τελειότητα, μα η τελειότητα της γεύσης δεν είναι οι λεπτομέριες.

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Il vino!!!

E vero! L'attenzione ai dettagli rende inconfondibile. Una passione che si traduce nella continua ricerca della perfezione. Nasce così il nuovo vino, un elegante. I dettagli fanno la perfezione ma la perfezione di sapori non e i dettagli.

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Σάββατο, 15 Απριλίου 2017